Regulament, Termeni și Condiții concurs GIVEAWAY

Regulament, Termeni și Condiții concurs GIVEAWAY

Regulament, Termeni și Condiții concurs GIVEAWAY 

1. Organizatorul Giveaway

Organizatorul Concursului ”Giveaway” (denumit în continuare „Concursul”) este A&S 2000 Company SRL Toti participantii la Concurs se obliga prin participare sa respecte regulamentul de mai jos. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial pe blogul public al site-ului bikexcs.ro Organizatorul va face tragerea la sorti prin random.org la data stabilita. Organizatorul va inmana premiile in unul dintre magazinele Bike XCS pentru castigatorii din Bucuresti iar pentru castigatorii din provincie le la expedia cu fan Courier, castigatorul urmand sa suporte cheltuielile de transport facturate direct de curier.

2. Locul si perioada desfasurarii concursului

Concursul se va desfășura în perioada specificata in anuntul fiecarei editii pe canalele media apartinand Bike XCS. Locul desfasurarii concursului poate fi orica canal social media sau orice entitate virtuala, locul in care se va face anuntul. Acest loc se va denumi in continuare “media”.

3. Drepturi si conditii pentru participare

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în Romania, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a își valida participarea. Nu pot participa angajați ai A&S 2000 Company SRL Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont in media in care se desfasoara concursul (Facebook, Instagram, Youtube, etc) completat cu o adresa de email validă si nume / prenume reale. 

4. Gestionarea si protectia datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. A&S 2000 Company SRL va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

5. Mecanismul GIVEAWAY

Utilizatorii vor afla de concurs din media specifica precum si din alte publicatii electronice in care se specifica explicit locul virtual in care se desfasoara concursul. Utilizatorii se pot înscrie în concurs in perioada specificata in anunt, respectand conditiile din anunt: De exemplu:

  1. Like și share de pe pagina de Facebook
  2. Abonare pe YouTube
  3. Trebuie să lase un comentariu pe cele două pagini care să conțină #bikexcs sau #text_cerut

Simpla devenire de fan pe contul media (de ex. Facebook sau de YouTube) nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara si postarea unui comentariu.

6. Premiile

Premiile acordata la fiecare editie se vor anunta in textul concursului din media specifica.

7. Desemnarea castigatorului

Câștigătorii vor fi desemnați printr-un mecanism de selecție aleatorie cu ajutorul site-urilor www.random.org , www.woobox.com,  in functie de tematica si media. Extragerile sunt prezentate, în datele anuntate  pe pagina media a concursului. Toți participanții la concursul”Giveaway” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

8. Anuntarea castigatorului si predarea premiului

Câștigătoriilor concursului Giveaway li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în momentul extragerii astfel: vor fi menționați în video-ul/live-ui și apoi contactați prin mesaj pe email, chat, sau orice canal de comunicare specific media unde se desfasoara concursul. Aceștia sunt obligați să verifice în 48 de ore primirea mesajului și să răspundă cu datele personale și cele de livrare pentru cazul in care livrarea se face prin curier, la acel mesaj. Pentru castigatorii care ridica premiul din Bucuresti, magazinele Bike XCS, str. Baba Novac nr. 11 si Str. Nicolae G. Caramfil nr. 34, premiul va fi in magazinul specificat rezervat timp de 48 de ore. Ridicarea se face cu prezentarea unui act de identitate valabil in timpul orelor de program ale magazinelor. În cazul în care căștigătorii nu trimit în 48 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin acelasi mecanism. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el. Dacă participi pe Facebook, în momentul extragerii trebuie să pot vedea la tine pe profil că ai dat Like paginii de Facebook și Share postării cu concursul. Setează profilul pe Public. Dacă participi pe YouTube, în momentul extragerii trebuie să pot vedea la tine pe profil că ești abonat la canalul meu. Setează canalul pe Public. Câștigătorii vor intra personal în posesia premiului, începând cu data anuntata. Premiile vor fi expediate prin poștă/ curier numai la adrese de pe teritoriul României.

9. Copyright sau drepturi de autor

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook sau YouTube sau orice media.

10. Incheierea Giveaway

Prezentul Concurs va înceta de drept la data mentionata in anunt și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.

11. Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit aici. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe blogul bikexcs.ro (www.blog.bikexcs.ro).

12. Taxe si impozite

Organizatorul campaniei nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

13. Litigii

În cazul unor litigii aparute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente, respectiv Judecatoria sector 3, Bucuresti.