Asigurare Bicicleta impotriva furtului si talhariei - Regulament complet BikeXCS
  •  Magazin Baba Novac: 0731 956 126  Str. Baba Novac 11a, Bucuresti, Sector 2
  •  Magazin Tei: 0735 818 636  Bd. Lacul Tei 126-128, Bucuresti, Sector 2
Toate comenzile plasate vor fi confirmate telefonic de catre operatorii nostrii in intervalul orar 10 - 19. Toate comenzile plasate vor fi confirmate telefonic de catre operatorii nostrii in intervalul orar 10 - 19. Toate comenzile plasate vor fi confirmate telefonic de catre operatorii nostrii in intervalul orar 10 - 19. Toate comenzile plasate vor fi confirmate telefonic de catre operatorii nostrii in intervalul orar 10 - 19.

Asigurare Biciclete impotriva furtului si talhariei - Termeni si Conditii - Regulament Complet

1. Asigurarea acoperă, conform condițiilor de asigurare, furtul bicicletei menționată în polița de asigurare, inclusiv accesoriile montate fix. Nu sunt considerate accesorii şi, prin urmare, nu sunt asigurate: genți şi huse pentru bicicletă, scaune de copil, sticle, pompe, coşuri şi accesorii electronice precum: tahometre, sisteme navigație, telefoane, player MP3, radio etc. Asigurătorul plătește despăgubiri pentru daunele la bunul asigurat cauzate de: Furt sau Tâlhărie

1.1 Evenimentul asigurat

Evenimentul asigurat este furtul bicicletei sau deposedarea utilizatorului acesteia prin tâlhărie.

1.2 Teritorialitatea

Teritorialitatea contractului de asigurare este limitată pe teritoriul României.

1.3 Sumele asigurate

Suma asigurată reprezintă valoarea de achiziție a unei biciclete noi cu aceleași caracteristici precum cea asigurată.

Responsabilitatea declarării corecte a sumei asigurate revine asiguratului.

Limite de sumă asigurată:

- Pentru bicicletele noi, când la încheierea poliței se prezintă factura de achiziție, suma asigurată maximă este 1.500 €.

- Pentru bicicletele second hand, suma asigurată maximă este 1.000 €.

1.4 Obligațiile anterioare apariției evenimentului asigurat

1. La parcarea bicicletei, utilizatorul trebuie să se asigure că şi-a luat toate măsurile de siguranță obişnuite, mai ales în timpul

nopţii sau pentru perioadele îndelungate de neutilizare.

2. In stare de repaus, bicicleta trebuie blocată cu un dispozitiv antifurt funcțional. Dispozitivul antifurt trebuie să asigure cadrul, roata din spate și corpul de care este asigurată bicicleta. Corpul de care este asigurată bicicleta trebuie să fie solid, să nu poată fi smuls sau tăiat cu ușurință. Acest lucru poate fi omis doar dacă bicicleta este parcată în mod corespunzător într-o încăpere încuiată care este utilizată exclusiv de utilizatorul bicicletei sau de membrii familiei acestuia sau de alte persoane ce trăiesc în aceeaşi gospodărie. Atunci când bicicleta se află într-o încăpere încuiată a unei unități de cazare este suficient ca dispozitivul antifurt să asigure doar cadrul bicicletei și roata din spate.

In cazul încălcării acestor obligații, asigurătorul este exonerat de obligația de a plăti despăgubirea.

1.5 Obligațiile ulterioare producerii evenimentului asigurat

In cazul producerii evenimentului asigurat, contractantul asigurării trebuie să ia următoarele măsuri:

1. Să notifice imediat autoritățile competente (postul local de poliție) din zona unde s-a petrecut fapta;

2. Sa notifice asigurătorul în scris, în termen de 48 de ore, printr-o descriere exactă a faptelor şi a măsurilor luate.

3. Asiguratul este obligat să ajute la stabilirea persoanei vinovate şi recuperarea bicicletei furate.

4. In cazul încălcării acestor obligații, asigurătorul este exonerat de obligația de a plăti despăgubirea.

1.6 Despăgubirea

În cazul în care suma asigurată este mai mică decât valoarea de achiziție a unei biciclete noi, la calculul valorii despăgubirii se va lua în lua în considerare suma asigurată.

Pentru stabilirea despăgubirii, valoarea asigurată va fi diminuată cu un procent care ia în considerare anul de fabricație si starea de utilizare a bicicletei, după cum urmează:

• Utilizarea până la un an - nicio diminuare,

• Pentru fiecare an suplimentar sau o parte a acestuia - 10%,

• Dar nu mai mult de - 50% din valoarea asigurată.

La calculul de mai sus se ia în considerare momentul achiziției de nou a bicicletei (de către asigurat sau de către un proprietar anterior). Despăgubirea calculată conform celor precizate anterior va fi redusă cu valoarea franșizei convenită în poliță.

1.7 Franșiza

La fiecare daună, asiguratul va suporta o franșiză de 20% din valoarea despăgubirii, dacă nu s-a convenit altfel.

1.10 Durata contractului

Contractul de asigurare este încheiat pe un an; există posibilitatea prelungirii contractului cu câte un an.

1.11 Plata primelor

Primele de asigurare menționate în acest tarif sunt prime anuale – dacă nu există alte menţiuni. Primele se plătesc în

avans. La plata semestrială se adaugă un indice de subanualitate de 3,5%.

Costuri administrative

Nu se percepe taxa de emitere a poliţei.

Prima de asigurare

Prima de asigurare minimă acceptată pentru asigurarea bicicletelor pentru riscul de furt corespunde unei cote de primă de 10% din suma asigurată. Prima de asigurare minimă este de 20 € (90 lei).

Reînnoirea poliței

La reînnoirea poliței pentru încă un an, se acordă o reducere de primă de 5% din prima calculată pentru anul anterior, în cazul în care nu s-au avizat sau plătit daune.

Inspecția de risc

La emiterea poliței de asigurare este necesară inspecția de risc. Sunt necesare fotografii de ansamblu a bicicletei dar și fotografii de detaliu care să surprindă seria înscrisă pe cadru.

În cazul în care asigurarea se încheie prin magazine on-line este necesar ca clientul să surprindă în fotografia cu seria cadrului a unui detaliu care să probeze data efectuării fotografiei. Polița va fi emisă doar după verificarea fotografiilor.

Singura excepție în care nu se solicită fotografii este cazul în care data încheierii asigurării este aceeași cu data facturii de achiziție de nou din magazinele specializate.

Datele necesare emiterii unei polițe de asigurare:

- Datele asiguratului (cumpărătorul bicicletei): nume, prenume, CNP, număr de telefon, adresă de email

- Datele obiectului asigurării: tip/model bicicletă, serie cadru

- Suma asigurată

- Prima de asigurare = suma asigurată *cotă de primă

- Perioada asigurată = un an, începând cu ora 0,00 a zilei următoare emiterii poliței

Procedură daune:

1. Asiguratul trebuie să avizeze asigurătorul privind producerea daunei.

2. Asiguratul trebuie să declare evenimentul la secția de poliție în raza căreia s-a produs furtul sau tâlhăria, precizând

seria înscrisă pe cadrul bicicletei.

3. Asiguratul trebuie să depună la dosarul de daună procesul verbal de la poliție + o cerere de despăgubire.

4. Asigurătorul va calcula despăgubirea cuvenită: valoare de nou (suma asigurată) – uzură – franșiză.

5. Asigurătorul va achita despăgubirea în termenul prevăzut de 14 zile de la depunerea documentelor necesare la dosarul

de daună.

Asigurătorul nu achită despăgubiri în cazul în care:

Asiguratul este victima unui abuz de încredere privind bicicleta asigurată.

Prejudiciul este cauzat în timpul unor evenimente sau condiții speciale. Astfel de evenimente sau condiții speciale sunt

considerate: tulburările civile, războaiele, cutremurele, inundațiile, accidentele nucleare şi consecințele acestora;

Evenimentul asigurat este cauzat de o persoană care locuiește în aceeași gospodărie cu asiguratul sau cu utilizatorul ori i s-
a permis accesul în gospodărie de către una dintre persoanele amintite anterior.

Acoperirea este valabilă numai în România.